• Litteraturförteckning

"Pilgrimsliv" av Hans-Erik Lindström
"Pilgrimens sju nyckelord" av Hans-Erik Lindström
"Orden och tystnaden" av Lars Björklund
"Lagom är bäst" På spaning efter en hållbar livsstil.- Naturskyddsföreningens årsbok 1998
"Livet, inte en plikt utan möjlighet" av Bengt Jacobsson
"Att leva helhjärtat" av Ted Harris och Carolina Johansson
"Ju mindre du gör desto mer får du gjort" av Tommy Hellsten
"Grip Livet" av Berit Mannseth
"Fri att leva enkelt" av Richard Foster
"Att växa genom möten" av Kay Pollak