Fakta kring barnböckerna

"Alla barn är ju olika på ett eller annat sätt, och rättvisa är inte alltid lika. Man kan inte behandla alla barn lika, då blir det orättvist... Med böckerna vill vi skapa en förståelse för detta, både hos barn och vuxna."

Alla är i behov av olika typer av stöd. En del behöver mycket, en del behöver mindre. Att behandla alla lika är inte alltid rättvist, för vi är inte lika!


Att själv kunna förklara vad det är som gör att man behöver stöd, kan vara svårt, speciellt om man är liten. Att veta vad man som kamrat kan göra för att hjälpa till, kan vara ännu svårare. Med våra böcker om barnen på Förskolan Laxen försöker vi göra det lättare att förstå. Varför man kan ha behov av stöd, samt vad man själv kan göra för att hjälpa till.

Förhoppningsvis är texten skriven på ett språk som gör att så många som möjligt förstår och kan känna igen det som står. Oftast har små barn lättare att acceptera olikheter än äldre. Om det blir en naturlig del av deras vardag blir det inte konstigt eller annorlunda. "Det bara är så".

Genom att ta reda på mer om olika funktionsförändringar lär man sig att förstå varför någon gör som den gör. Man kan också lära sig vilka metoder som fungerar på olika barn.

Vi har alla olika svårigheter och färdigheter, vissa "drag" av olika diagnoser. Men det är först när det blir ett problem för personen som diagnos ställs, av professionella människor inom vården.

Att få en diagnos behöver inte vara utav ondo. Ofta kan man tvärtom slappna av och förstå varför man fungerar på ett visst sätt, få hjälp och tips i rätt rikting av personer med stor erfarenhet.
Man kan likna en diagnos som ADHD eller Asperger som en "kraft" som man berikats med, istället för att se det som ett handikapp som hindrar en i vardagen. En kraft som man kan ha nytta av, om man lär sig hantera den på rätt sätt!

Här ser du några länkar där du kan fördjupa dig ännu mer ....

www.attention-riks.se

www.autism.se

www.fmls.se

www.spsm.se

www.aspeflo.se