• Böcker
  • Barnen på förskolan Laxen

Unika böcker för unika barn

Böckerna om barnen på förskolan Laxen.

De handlar om tio stycken helt vanliga, ovanliga barn.. Alla har de olika erfarenheter och personligheter. Hur vardagen på förskolan och hemma kan se ut för dem, beror till stor del på omgivningens bemötande. Ibland går det upp och ibland går det ner, som för de allra flesta av oss.
Med böckerna vill vi skapa en acceptans och förståelse för allas våra olikheter, egenheter, svagheter, färdigheter och allt vad det heter, som ibland ställer till svårigheter, men också skapar möjligheter